Menu

Inare – Kontakt

Formularz kontaktowy

Nasza siedziba – mapa

Dane teleadresowe i rejestrowe

INARE Sp. z o.o.
ul. Łabędzia 9
30-651 Kraków

tel. +48 533 115 114
e-mail: biuro@inare.pl

NIP 6793169799
REGON 380364874
KRS 0000941732
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

INARE Sp. z o.o.,
ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków,
tel. + 48 533 115 114, e-mail: biuro@inare.pl